Wisdom

Олон улсын харилцаа, худалдааны чиглэлээр сурж байгаа болон сонирхсон хүн бүрт зориулав

МОНГОЛ УЛСЫН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ХУУЛЬ

2009-08-20 16:10

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1991 оны 5 дугаар сарын 17-ны єдєр                                            Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ХУУЛЬ

НЭГДYГЭЭР БYЛЭГ

Нийтлэг vндэслэл

 

1 дvгээр зvйл. Хуулийн зорилт

Энэхvv хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт аж ахуйн нэгжийг vvсгэн байгуулах /бvртгэх, vйл ажиллагааг нь зогсоох, татан буулгах, тухайн нэгжийн удирдлагын зохион байгуулалт/ гишvvний эрх, vvрэг, хариуцлагатай холбогдон vvсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

 

2 дугаар зvйл. Аж ахуйн нэгж

1. Єєрийн нэрийн ємнєєс vйлдвэрлэл, vйлчилгээ тогтвортой эрхэлж, vйл ажиллагаатаa холбогдон vvсэх vvргийг эд хєрєнгєєрєє хариуцаж байгаа этгээдийг аж ахуйн нэгж гэнэ.

Аж ахуйн нэгжийг тєрийн эрх бvхий байгуулага, иргэн, аж ахуйн нэгж vvсгэн байгуулж болно.

2. Аж ахуйн нэгжийн дор дурдсан хэлбэрvvд байж болно:

1/ хувиараа эрхлэх аж ахуй;

2/ хоршоо;

З/ компани.

Аж ахуйн нэгж ємчийн тєрлєєр тєрийн, хувийн болон холимог хэлбэртэй байна.

З. Улсын vйлдвэрийн газрын эрх зvйн онцлогийг энэ хуулийн 5 дугаар бvлгийн заалтаар тодорхойлно.

4. Монгол Улсын хууль тогтоомж болон Монгол Улсын олон улсын гэрээнд єєрєєр заагаагvй бол гадаадын иргэн /байгууллага/ харьяалалгvй хvмvvс дангаараа эсхvл Монгол Улсын аж ахуйн нэгж /иргэдтэй хамтран энэ хуулийн дагуу Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт аж ахуйн нэгж байгуулж болно.

2 дvгээр зvйл. Аж ахуйн нэгжvvд нэгдэх

Салбарын, нутаг дэвсгэрийн буюу бусад зарчмыг vндэс болгож, vйл ажиллагаагаа зохицуулах, ашиг сонирхлоо тєрийн болон бусад байгууллага тvvнчлэн олон улсын байгууллагад тєлєєлєх зорилгоор аж ахуйн нэгжvvд хуульд заасан vндэслэл журмын дагуу аливаа хэлбэрээр нэгдэж болно.

З дугаар зvйл. Аж ахуйн нэгжийг байгуулах, бvртгэх

1. Аж ахуйн нэгжийг vvсгэн байгуулагчийн санаачилгаар байгуулна.

2. Хувиараа эрхлэх аж ахуйг иргэний гаргасан єргєдєл /бусад аж ахуйн нэгжийг vvсгэн байгуулагчийн бичгээр vйлдсэн гэрээ/ дvрмийг vндэслэн Улсын татварын ерєнхий газар /аймаг/ нийслэлийн татварын алба/ сум/ дvvргийн татварын алба /цаашид "бvртгэх байгууллага" гэх/ харьяаллын дагуу бvртгэнэ.

Хууль тогтоомжид заасны дагуу тодорхой мэргэжил/ тусгай зєвшєєрєл шаардах vйлдвэрлэл/ vйлчилгээ явуулах тохиолдолд эрх бvхий байгууллагын зєвшєєрєл/ гэрчилгээг авсан байна.

З. Гэрээнд дор дурдсан зvйлийг заавал тусгана:

1/ аж ахуйн нэгжийн оноосон нэр /харьяалал/ хаяг/ орших газар;

2/ гишvvний нэр /мэргэжил/ хаяг;

З/ эрхлэх ажил /vйлдвэрлэл/ vйлчилгээний тєрєл /vйл ажиллагааны эрх зvйн vндэс/ хугацаа;

4/ эд хєрєнгийн хэмжээ/ тvvнийг бvрдvvлэх хугацаа/ хэлбэр.

4. Хоршоо/ компани нь дvрэмтэй байна. Дvрэмд дор дурдсан зvйлийг заавал тусгана:

1/ Аж ахуйн нэгжийн оноосон нэр/ хаяг/ орших газар;

2/ эрхлэх ажил/ vйлдвэрлэл/ vйлчилгээний тєрєл;

 

/Энэ заалтад 199З оны 7 дугаар сарын 5-ны єдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

З/ дvрмийн сангийн хэмжээ;

4/ vйлдвэрлэл/ удирдлагын зохион байгуулалтын бvтэц;

5/ татан буулгах/ эцсийн тооцоо хийх;

6/ ашиг/ алдагдлыг хуваарилах;

7/ гишvvний эрх/ vvрэг;

8/Энэ хуулийн дагуу тусгавал зохих бусад зvйл.

5. Гэрээ/ дvрмийн заалтаар маргаан гарсан тохиолдолд гэрээг баримтална.

6. Гэрээ/ дvрэмд нэмэлт/ єєрчлєлт орвол энэ тухай 14 хоногийн дотор бvртгэх байгууллагад мэдэгдэнэ.

7. Yvсгэн байгуулагч нь гэрээ vйлдаж/ нотариатаар гэрчлvvлэн дvрмээ баталснаас хойш ЗО хоногийн дотор бvртгэх байгууллагад єргєдлєє гаргана. Аж ахуйн нэгжийн оноосон нэр нь урьд улсын бvртгэлд бvртгэгдсэн аж ахуйн нэгжийн оноосон нэртэй давхардсан байж болохгvй. Гэрээ/ дvрмийн vндэслэлийг бvртгэх байгууллага шалгах эрхтэй. Бvртгэх байгууллага энэ хуулийн дагуу аж ахуйн нэгжийг бvртгэж/ улсын бvртгэлийн гэрчилгээ олгоно. Гэрчилгээнд аж ахуйн нэгжийн эрх зvйн vндсийг заана. Бvртгэх байгууллага аж ахуйн нэгжийг бvртгэсэн тухай нийтэд мэдээлнэ.

8. Аж ахуйн нэгж нь улсын бvртгэлийн гэрчилгээ авсан єдрєєс эхлэн vйл ажиллагаагаа явуулах эрхтэй.

9. Бvртгэх байгууллага нь аж ахуйн нэгжийн гэрээ/ дvрмийг Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцээгvй гэж vзвэл зохих vндэслэлийг тодорхойлж аж ахуйн нэгжийг бvртгэхээс татгалзана. Аж ахуйн нэгж бvртгэхээс татгалзсан тухай шийдвэрийг эс зєвшєєрвєл гомдлоо шvvхэд гаргаж болно.

1О. Бvртгэх байгууллага нь аж ахуйн нэгж/ тvvний гэрээ/ дvрэмд орсон нэмэлт/ єєрчлєлтийг бvртгэсэн тухай 7 хоногийн дотор зохих шатны статистикийн байгууллагад мэдэгдэж нийтэд мэдээлнэ.

4 дvгээр зvйл. Санхvvгийн хяналт шалгалт

1. Аж ахуйн нэгжийн санхvvгийн vйл ажиллагааг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу улсын санхvvгийн байгууллагаас хянан шалгана.

2. Аж ахуйн нэгж санхvv/ аж ахуйн vйл ажиллагаандаа мэргэжлийн дvн шинжилгээ хяналт шалгалт хийлгэх зорилгоор хєндлєнгийн байцаагчийг гэрээгээр ажиллуулж болно.

З. Хєндлєнгийн байцаагчаар улсын санхvvгийн байгууллагад бvртгэгдсэн мэргэжлийн хvн ажиллана. Аж ахуйн нэгжийн гишvvн/ ажилтны шууд удирдлагын дор ажилладаг иргэн тухайн аж ахуйн нэгжид хєндлєнгийн байцаагчаар ажиллахыг хориглоно.

Аж ахуйн нэгжээс гарсан этгээдийг гарснаас нь хойш 2 жилийн дотор тухайн аж ахуйн нэгжид хєндлєнгийн байцаагчаар ажиллуулахыг хориглоно.

4. Хєндлєнгийн байцаагч нь аж ахуйн нэгжийн санхvvгийн баримт бичигтэй танилцах/ єєрийн зорилго/ vvргийг биелvvлэхтэй холбогдох тайлбар/ тодорхойлолтыг аж ахуйн нэгжийн удирдлага/ ажилтнаар шаардан гаргуулах эрхтэй.

Хєндлєнгийн байцаагч нь бvх гишvvний хуралд оролцож санал дvгнэлтээ сонсгох эрхтэй.

 

2 дугаар зvйл. Аж ахуйн нэгжийн vйл ажиллагааг зогсоох

Аж ахуйн нэгжийн vйл ажиллагааг дор дурдсан vндэслэлээр зогсоож болно:

1/ гэрээ/ дvрэмд заасан хугацаа дууссан;

2/ єєр этгээдэд эрхээ шилжvvлэхгvйгээр тухайн аж ахуйн нэгж vйл ажиллагаагаа зогсоохоор шийдвэрлэсэн;

З/ шvvхийн шийдвэрээр;

4/ хуульд заасан бусад vндэслэлээр.

6 дугаар зvйл. Эцсийн тооцоо хийх/ аж ахуйн нэгжийг татан буулгах

1. Yйл ажиллагаа нь зогссон аж ахуйн нэгж нь эцсийн тооцоо хийнэ. Гэрээнд єєрєєр заагаагvй бол энэ хуулийн 5 дугаар зvйлийн З-т зааснаас бусад тохиолдолд тvvнийг тухайн аж ахуйн нэгжийн удирдлага гvйцэтгэнэ.

2. Эцсийн тооцоо хийж байгаа этгээд нь:

1/ мэдэгдэнэ;

2/ дуусгалтын тайлан тэнцлийг гаргаж/ бvх гишvvний хурлаар хэлэлцvvлж батлуулна;

З/ эцсийн тооцоо хийж дууссаныг бvртгэх байгууллагад мэдэгдэж/ тухайн аж ахуйн нэгжийг улсын бvртгэлээс хасуулах тухай хvсэлт гаргана.

З. Эцсийн тооцоо хийж байгаа этгээд/ тухайн аж ахуйн нэгжийн гишvvний хооронд vvссэн маргааныг шvvх шийдвэрлэнэ.

4. Аж ахуйн нэгжийн эцсийн тооцоог хийхдээ тvvний єр тєлбєрийг бvрэн тєлсний дараа юуны ємнє гишvvний хувь хєрєнгийг биет байдлаар энгvvлэн єгєх буюу vнийг тєлж/ vлдсэн эд хєрєнгийг гишvvдээс оруулсан хувь хєрєнгєтэй хувь тэнцvv хэмжээгээр хуваана. Хэрэв гишvvний хувь хєрєнгийг бvрэн хэмжээгээр олгох боломжгvй байвал vлдсэн эд хєрєнгийг гишvvдийн хувь хєрєнгєтэй хувь тэнцvv хэмжээгээр хуваана.

Гишvvн нас барсан/ сураггvй алга болсонд тооцогдсон тохиолдолд эцсийн тооцоог тvvний єв залгамжлагчтай хийнэ.

5. Аж ахуйн нэгж бvртгэгдсэн єдрєєсєє хойш 1 жил 6 сарын дотор гэрээ/ дvрэмд заасан эрхлэх ажлаа эхлээгvй бол тvvнийг улсын бvртгэлээс хасна.

6. Yйл ажиллагаа нь зогсоон аж ахуйн нэгжийг улсын бvртгэлээс хассанаар тухайн аж ахуйн нэгжийг татан буугдсанд тооцож/Энэ тухай бvртгэх байгуулага нийтэд мэдээлнэ.

 

7 дугаар зvйл. Бусад заалт

1. Аж ахуйн нэгж гадаад худалдааны vйл ажиллагаа бие даан явуулах эрхтэй.

2. Аж ахуйн нэгж нь банк/ санхvv/ статискийн байгууллагад тэдгээрээс тогтолосон журмын дагуу мэдээ/ тайлангаа vнэн зєв/ тогтмол мэдээлж байх vvрэгтэй.

З. Хувьцаат компани vйл ажиллагааныхаа vр дvнг Монгол Улсын хууль тогтоомжид єєрєєр заагаагvй бол жилд 1 удаа хэвлэн нийтлvvлж байх vvрэгтэй.

 

71 дугаар зvйл. Хууль тогтоомж зєрчигчид хvлээлгэх хариуцлага

1. Аж ахуйн нэгжийг улсын бvртгэлд бvртгvлэлгvй ажил/ vйлдвэрлэл/ vйлчилгээ явуулсан бол бvртгэх байгууллага олсон орлогыг хурааж 5ОО-1ОООО тєгрєгєєр торгох шийтгэл ншгдуулна.

2. Дvрэмд орсон єєрчлєлтийг бvртгэх байгууллагад хуульд заасан хугацаанд мэдэгдээгvй буюу гэрээ/ дvрэмд зохих нэмэлт/ єєрчлєлт хийж улсын бvртгэд бvртгvvлээгvйгээр тэдгээрт зааснаас єєр тєрлийн ажил/ vйлдвэрлэл/ vйлчилгээ явуулсан бол аж ахуйн нэгжийн гэм буруутай албан тушаалтанд бvртгэх байгууллага 5ОО- 1ОООО тєгрєгєєр торгох шийтгэл ногдуулна.

З. Энэ хуулийн 18 дугаар зvйлийн З/ 28 дугаар зvйлийн 1, З/ З6 дугаар зvйлийн 1, 4 дэх хэсгvvдэд заасан журмыг зєрчсєн бол бvртгэх байгууллага 1ООО-25ООО тєгрєгєєр торгох шийтгэл ногдуулна.

ХОЁРДУГААР БYЛЭГ

Хувиараа эрхлэх аж ахуй

 

8 дугаар зvйл. Хувиараа эрхлэх аж ахуйн тухай ойлголт

1. Иргэн хувийн ємчдєє тулгуурлан мєнгєн орлогын байнгын эх vvсвэртэй байхын тулд vйлдвэрлэл/ vйлчилгээг хоршоо/ компанийн хэлбэрээр бус дангаараа тогтвортой эрхэлж vйл ажиллагаатайгаа холбогдон vvсэх vvргийг эд хєрєнгєєрєє хариуцах аж ахуйн нэгжийг хувиараа эрхлэх аж ахуй гэнэ.

2. Энэхvv аж ахуй эрхэлж байгаа иргэн хувьцаат компаниас бусад аж ахуйн нэгжийн гишvvн болон хувьцаат компанийн vvсгэн байгуулагч байхыг хориглоно.

 

9 дvгээр зvйл. Хувиараа эрхлэх аж ахуйг бvртгэх

1. Иргэн хувиараа эрхлэх аж ахуйг бvртгvvлэх тухай єргєдлєє бvртгэх байгууллагад гаргаж бvртгvvлэх vvрэгтэй.

Єргєдєлд дор дурдсан зvйлийг заавал тусгана:

1/ нэр/ хаяг, регистрийн дугаар;

2/ аж ахуйн нэгжийнх нь хувьд оноосон нэр/ хаяг/ орших газар;

З/ эрхлэх ажил/ vйлдвэрлэл/ vйлчилгээний тєрєл.

2. Єргєдєл хvлээн авсан єдрєєс хойш 7 хоногийн дотор хувиараа эрхлэх аж ахуйг улсын бvртгэлд авна.

З. Єргєдєлд дурдсан зvйл єєрчлєлт орох тохиолдолд энэ тухай хоногийн дотор бvртгэх байгууллагад мэдэгдэнэ.

ГУРАВДУГААР БYЛЭГ

Хоршоо

 

1О дугаар зvйл. Хоршооны тухай ойлголт

1. Хоршоог бvрэн болон бvрэн бус хариуцлагатай гэж ангилна.

2. Иргэд эд хєрєнгєє нэгтгэж/ хєдєлмєрєє хорших замаар аж ахуй эрхэлж/ тvvнтэй холбогдон vvсэх vvргийг гишvvн нь хоршооны эд хєрєнгє болон єєрийн эд хєрєнгєєр хамтран хариуцах аж ахуйн нэгжийг бvрэн хариуцлагатай хоршоо гэнэ.

Бvрэн хариуцлагатай хоршооны оноосон нэрийн ард "ББХ" гэсэн ялгах тэмдэг хэрэглэнэ.

З. Иргэд эд хєрєнгєє нэгтгэн аж ахуй эрхэлж/ тvvнтэй холбогдон vvсэх vvргийг наад зах нь нэг гишvvн єєрийн бvх эд хєрєнгєєр / бvрэн/ / бусад гишvvн нь зєвхєн оруулсан хувь хєрєнгийнхєє хэмжээгээр / бvрэн бус/ хариуцлага хvлээх аж ахуйн нэгжийг бvрэн бус хариуцлагатай хоршоо гэнэ.

Бvрэн бус хариуцлагатай хоршооны оноосон нэрийн ард "ББХХ" гэсэн ялгах тэмдэг хэрэглэнэ.

 

11 дvгээр зvйл. Бvрэн хариуцлагатай хоршоо байгуулах/ бvртгэх

1. Иргэд хоршоог энэ хуулийн З дугаар зvйлд заасны дагуу болвсруулсан гэрээ/ дvрмийн vндсэн дээр байгуулна.

2. Хоршооны гишvvн нь хувьцаат компаниас бусад аж ахуйн нэгжийн гишvvн болн хувьцаат компанийн vvсгэн байгуулагч байхыг хориглоно.

З. Гишvvд хоршоог бvртгvvлэх тухай єргєдлєє татварын улсын албанд хамтран гаргаж бvртгvvлэх vvрэгтэй. Єргєдєл хvлээн авсан єдрєєс хой/ 14 хоногийн дотор хоршоог улсын бvртгэлд авна.

4. Гишvvдийн бvрэлдвэхvvнд єєрчлєлт орох нь хоршоог татан буулгах vндэслэл болно.

 

12 дугаар зvйл. Бvрэн хариуцлагатай хоршооны эд хєрєнгє

1. Хоршоонд гишvvдээс оруулсан хувь хєрєнгє/ vйл ажиллагааных нь явцад шинээр бий боолсон эд хєрєнгє тухайн хоршооны эд хєрєнгє байна. Тvvнчлэн гишvvнээс тодорхой хугацаагаар хоршоонд ашиглуулахаар гэрээ байгуулан шилжvvлсэн биет зvйлс нь хоршооны эд хєрєнгєд хамаарна.

2. Хоршооны эд хєрєнгийг гишvvд дундаа хамтран ємчилнє.

 

1З дугаар зvйл. Бvрэн хариуцлагатай хоршооны гишvvний эрх/ vvрэг

1. Гишvvн нь хоршоог тєлєєлж/ хоршооны vйл ажиллагаанд биечлэн оролцож/ оруулсан хувь хєрєнгєтэйгээ хуь тэнцvv хэмжээгээр ашиг хувааж/ алдагдлыг хариуцна.

2. Гишvvн нь хоршооны vйл ажиллагаатай холбогдсон гэрээ/ хэлцэл хийхдээ бусад бvх гишvvний зєвшєєрлийг авна.

З. Оруулсан эд хєрєнгийн хэмжээнээс vл хамаарч гишvvн бvр саналын адил эрхтэй байна.

4. Хоршооны vйл ажиллагаа зогссон тохиолдолд тухайн гишvн хоршоонд оруулсан эд хєрєнгєє биет байдлаар эгvvлэн авах эрхтэй.

Хэрэв тухайн эд хєрєнгийг биет байдлаар эгvvлэн єгєх бололцоогvй бол тvvний vнийг мєнгєєр тєлж болно.

 

14 дvгээр зvйл. Бvрэн хариуцлагатай хоршооны

 

удирдлага

1. Хоршоог аль ч гишvvн удирдах эрхтэй. Хоршооны удирдах эрхийг нэг буюу хэд хэдэн гишvнд эдлvvлэхээр гэрээнд зааж болно. Энэ тохиолдолд бусад гишvvн хоршоог удирдах эрх эдлэхгvй.

2. Удирдах эрх эдэлж байгаа гишvvн итгэмжлэлгvйгээр/ бусад гишvvн итгэмжлэлтэйгээр хоршоог тєлєєлнє.

З. Удирдах эрх эдэлж байгаа гишvvнийг vvргээ биелvvлээгvй буюу зохих ёсоор биелvvлээгvй гэж vзвэл гишvvд тvvнийг ул vvргээс чєлєєлж болно.

4. Хоршооны удирдлага гишvvдэд vйл ажиллагааныхаа талаар тогтмол мэдээлж байх vvрэгтэй.

 

15 дугаар зvйл. Бvрэн хариуцлагатай хоршооны хариуцлага

1. Хоршоо vйл ажиллагаатайгаа хоолбогдон vvсэн vvргийг єєрийн эд хєрєнгєєр бvрэн хариуцна. Хэрэв хоршооны эд хєрєнгє нь тухайн vvрэгтэй хоолбоотой єр тєлбєрийг тєлєхєд хvрэлцэхгvй байвал гишvvд єєрсдийн эд хєрєнгєєр хамтран тєлнє. Энэ талаар гэрээ/ дvрэмд ямар нэг хєнгєлєлт/ хязгаарлалт заахыг хориглоно.

2. Шvvх хоршооноос єр тєлбєр гаргуулах тухай маргааныг хянаж шийдвэрлэхдээ тvvний бvх гишvvнийг заавал байлцуулахыг шаардахгvй. Харин гишvvний эд хєрєнгєєс єр тєлбєр гаргуулах тухай хянан шийдвэрлэхдээ тухайн гишvvнийг заавал байлуулна.

 

16 дугаар зvйл. Бvрэн бус хариуцлагатай хоршоо байгуулах/ бvртгэх

1. Хоршоог иргэд энэ хуулийн З дугаар зvйлд заасны дагуу боловсруулсан гэрээ/ дvрмийн vндсэн дээр байгуулна. Гэрээ/ дvрэмд энэ хуулийн З дугаар зvйлд зааснаас гадна гишvvнийг бvрэн буюу бvрэн бус хариуцлага хvлээх байдлаа нь ялгаж заана.

2. Хоршоог бvртгvvлэх тухай єргєдлєє бvрэн хариуцлагатай бvх гишvvн татварын улсын албанд хамтран гаргана. Єргєдєл хvлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор хоршоог улсын бvртгэлд авч энэ тухай нийтэд мэдээлэхдээ бvрэн бус хариуцлагатай гишvvний тоо/ тvvний оруулсан хувь хєрєнгийн хэмжээг заана.

 

17 дугаар зvйл. Бvрэн бус хариуцлагатай хоршооны эд хєрєнгє

Хоршоонд гишvvдээс оруулсан хувь хєрєнгє/ vйл ажилагааных нь явцад шинээр бий болсон эд хєрєнгє тухайн хоршооны эд хєрєнгє байна.

 

18 дугаар зvйл. Бvрэн бус хариуцлагатай хоршооны гишvvний эрх/ vvрэг

1. Хоршооны vйл ажиллагаанд бvрэн хариуцлагатай гишvvн заавал биечлэн оролцоно. Бvрэн бус хариуцлагатай гишvvн хоршооны vйл ажиллагаанд оролцож болно.

2. Бvрэн бус хариуцлагатай гишvvн нь хоршоог удирдах/ тєлєєлєх эрхгvй. Энэ тухай гэрээ/ дvрэмд єєрєєр заасан байвал уул гэрээ/ дvрмийг хvчин тєгєлдєр бус гэж vзнэ.

З. Хэрэв бvрэн бус хариуцлагатай гишvvн нь хоршооны бусад гишvvнтэй тохиролцсоны vндсэн дээр оруулсан эд хєрєнгийнхєє хэмжээг багасгасан бол энэ тухай улсын бvртгэлд бvртгэх хvртэлх хугацаанд vvссэн vvргийг анх оруулсан эд хєрєнгийнхєє хэмжээгээр хvлээнэ.

4. Бvрэн бус хариуцлагатай гишvvн хоршооны vйл ажиллагааны талаар мэдээлэл авах/ бичиг бароимттай биечлэн танилцах эрхтэй.

5. Гэрээ/ дvрэмд єєрєєр заагаагvй бол оруулсан хувь хєрєнгийн хэмжээнээс vл хамаарч гишvvн бvр санал єгєх адил эрхтэй байна.

6. Гишvvн хоршоонд оруулсан хувь хєрєнгєтэйгээ хувь тэнцvvлсэн хэмжээгээр ашиг хувааж/ алдагдлыг хариуцна.

7. Бvрэн бус хариуцлагатай гишvvн хувь хєрєнгє эзэмших эрхээ бусдад шилжvvлэх эрхтэй.

8. Хоршооноос гарсан гишvvн єєрт ногдодх хувь хєрєнгє/ гэрээгээр ашиглуулахаар шилжvvлсэн биет зvйлсээ эсхvл тvvний vнийг эгvvлэн авах эрхтэй.

9. Хоршооны гишvvн нь бусад гишvvний зєвшєєрсний дагуу хариуцлагын хэлбэрээ єєрчилж болох бєгєєд энэ тухай бvртгэх байгууллагад заавал мэдэгдэнэ.

 

19 дvгээр зvйл. Бvрэн бус хариуцлагатай хоршооны удирдлага

1. Хоршооны удирдлагыг бvрэн хариужцлагаитай гишvvнээс сонгоно. Хоршооны удирдлагад нэг буюу хэд хэдэн гишvvн байж болно.

2. Удирдах эрх эдэлж байгаа гишvvдийн хооронд саналын зєрvv гарвал уул асуудлыг бvх гишvvн хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

З. Дор дурдсан асуудлыг гишvvд санал нэгтэй шийдвэрлэнэ:

1/ гэрээ, дvрэмд нэмэлт/ єєрчлєлт оруулах;

2/ хоршооны эрхлэх ажилд vл хамаарах асуудал.

4. Гэрээ/ дvрэмд єєрєєр заагаагvй бол дор дурдсан асуудлыг хуралд оролцож байгаа гишvvдийн олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ:

1/ хоршооны удирдлагыг сонгох/ чєлєєлєх;

2/ хоршооны гишvvнээр элсvvлэх/ гишvvнийг хасах;

З/ гэрээнд заасан бусад асуудал.

5. Хоршооны удирдлага vйл ажиллагааныхаа талаар гишvvдэд тогтмол мэдээлж байх vvрэгтэй.

 

2О дугаар зvйл. Бvрэн бус хариуцлагатай хоршооны хариуцлага

1. Хоршоо vйл ажиллагаатайгаа холбогдон vvсэх vvргийг єєрийн эд хєрєнгєєр бvрэн хариуцна. Хэрэв хоршооны эд хєрєнгє нь т

Ангилал : Монгол Улсын Үндсэн Хууль | Нийтэлсэн : Wisdom | Уншсан (10406) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

 1. nasa :
  2014-05-22 23:42

  heregtei heseg ni baidaggui, googledlee. butneer ni tavij boldoggui yum bh daa.

 2. ука :
  2013-10-04 14:01

  яг хэрэгтэй юм аа олж чадахгүй байна аа яах вэ

 3. Dogi :
  2012-02-13 17:23

  Zarim heceg ni baihgui bna

Сэтгэгдэлийн тоо : 3

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл